Monoštorci ponovo u akciji: udruženim snagama do čiste okoline i nove opreme za vrtić

Udruženje građana „Bodrog“ iz Bačkog Monoštora počelo je akciju ponovnog čišćenja smeća koje su nesavesni građani izbacili duž puta Bački Monoštor-Sombor.

Već prvog dana akcije, u četvrtak, 10. decembra, napunjeno je 30 džakova smećem sa dužine od nepuna dva kilometra puta, a tokom protekla četiri dana akcije skupljeno je stotinjak džakova smeća. Preostalo je još da se očisti 2 od ukupno 11 kilometra.

Podršku volonterima koji su danas nastavili čišćenje pružio je i resorni većnik Slobodan Stanić.

Samo tokom ove godine za otklanjanje divljih deponija sa teritorije Grada utrošeno je 4.650.000,00 dinara (bez PDV-a) iz gradskog budžeta. Većnik je ovom prilikom uputio apel sugrađanima da smeće odlažu na propisan način kako bismo sačuvali životnu sredinu, sprečili zagađenje, a samim tim pozitivno uticali na očuvanje zdravlja svih stanovnika. Grad je za 2021. godinu opredelio sredstva u iznosu od 2 miliona dinara za kupovinu dodatnih kontejnera od 5 kubika, koji će biti postavljeni u naseljenim mestima i dostupni građanima za odlaganje otpada.

Monoštorci su ove godine kroz sakupljanje reciklažnog materijala, donacije građana i uz pomoć PU „Vera Gucunja“ prikupili sredstva pomoću kojih su obezbedili novi sistem grejanja za lokalni vrtić, što je dobar primer kako na veoma jednostavan način udruženi građani mogu da daju značajan doprinos za svoju lokalnu zajednicu. Kako navode, i limenke koje se sakupe tokom ove akcije čišćenja ići će na reciklažu, a sakupljena sredstva biće namenjena za akciju postavljanja brodskog poda u prostorijama vrtića.