Mreža javnih osnovnih škola u Somboru optimalna i kao takva neće se menjati

Na 148. sednici Gradskog veća grada Sombora kojom je predsedavala Dušanka Golubović, gradonačelnica Sombora, gradski većnici su jednoglasno usvojili izveštaj o radu Gradonačelnice i Gradskog veća za 2019. godinu. Usvojen je i izveštaj o radu Gradske uprave grada Sombora za 2018. godinu. Sa ovim izveštajima biće upoznati i odbornici skupštine grada na sledećoj sednici.

Gradski većnici su na 148. sednici usvojili i predlog Odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Sombora. Razlog za donošenje nove Odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Sombora sadržava se u potrebi preispitivanja opravdanosti postojeće mreže, obaveze jedinica lokalne samouprave da donese novu mrežu i usklađivanja sa novim propisima. Na osnovu prikazanih analiza i parametara o ukupnom broju učenika, broju učenika u odeljenjima, razuđenosti terena grada Sombora, etnički mešovitih sredina, prikazanim brojem rođene dece i prognozom za budući osmogodišnji period, a osvrćući se na činjenicu da je 2014. godine ugašena jedna osnovna škola u centru grada, kao i jedno istureno odeljenje u prigradskom naselju Lugovo, zbog manjeg broja učenika, a i velike blizine druge osnovne škole koja realizuje nastavu i na mađarskom nastavnom jeziku, smatra se da je već racionalisan broj škola u gradu. Mreža javnih osnovnih škola u gradu Somboru je optimalna, i kao takva se predlaže da kroz donošenje nove Odluke o mreži javnih osnovnih škola bude i potvrđena, stoji u zaključku koje je usvojilo Gradsko veće.

Na 148. sednici Gradskog veća, većnici su razmotrili i jednoglasno usvojili, između ostalih, predloge odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada, Odluke o održavanju spoljnih delova zgrada na teritoriji grada Sombora kao i Odluke o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstva zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade.

Data je saglasnost i na predlog programa JKP „Čistoća“ Sombor na poslovima zoohigijene za 2019. Godinu, kao i program rada JKP „Prostor“ Sombor na poslovima uređenja i održavanja javnih površina u naseljenim mestima u 2019. godini. Prihvaćena je ponuda JKP „Zelenilo“ Sombor na poslovima održavanja urbanog mobilijara i dečijih igrališta u gradu i naseljenim mestima za 2019. godinu kao i na poslovima održavanja javnih zelenih površina i košenja trave i rastinja na bankinama opštinskih puteva za 2019. godinu.

Odlučivalo se i o drugim pitanjima iz delokruga rada Veća.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću