Na današnji dan 27. oktobar rođen Milan Vujaklija, poznati srpski pisac i prevodilac

Milan Vujaklija je rođen 27. novembra 1891. godine, u mestu Buhača pored Slunja, ondašnja Austrougarska, sada Hrvatska. Otac Petar je bio pravoslavni sveštenik a majka Jelena domaćica.

Milan Vujaklija se bavio prevodima poznatih dela i leksikografijom a njegovi radovi su i dan-danas veoma cenjeni. Prevodio je dela Artura Šopenhauera koja je preveo i objavio u periodu od 1922. do 1928. g. „O religiji“, „O pisanju i stilu“, „Metafizika lepog“ i „O geniju”, i mnoge druge.

Sudelovao je u izradi Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika Srpske akademije nauke i umetnosti.

Ipak, njegovo najznačajnije delo je Leksikon stranih reči i izraza (prvo izdanje: Beograd, 1936. u dve knjige A–K i L–Š). Za njegova života ovaj leksikon štampan je drugi put 1954. (u redakciji Svetomira Ristića i Radomira Aleksića) i otada do 2009. u izdanju je beogradske Prosvete.

Izvor: sr.wikipedia.org