Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Konkurse za nova zapošljavanja i samozapošljavanja u 2020. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Konkurse za nova zapošljavanja i samozapošljavanja u 2020. godini:

 1. Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2020. godini.
 2. Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2020. godini
 3. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2020. godini
 4. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini
 5. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2020. godini
 6. Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2020. godini
 7. Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2020. godini
 8. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2020. godini
 9. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2020. godini
 10. Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2020. godini
 11. Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2020. godini
 12. Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija u 2020. godini
 13. Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa srednjim nivoom kvalifikacija u 2020. godini
  Više informacija o konkursima i potrebnoj dokumentaciji možete dobiti na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.