Najavljena izrada Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje

Na današnjem zajedničkom radnom sastanku Saveta za privredu i Saveta za zapošljavanje dogovoreni su naredni koraci koji treba da doprinesu kreiranju novih aktivnih mera na tržištu rada i stvaranju boljih uslova za zapošljavanje. Sastanku su prisustvovali Damjan Miljanić, predsednik opštine Kula i partneri  iz Novosadskog humanitarnog centra.

Stručnu podršku u izradi  dokumenata koji su važni za politiku zapošljavanja i ovoga puta će pružiti Novosadski humanitarni centar. Dogovoreno je da  uskoro počne izrada  Lokalnog akcionog plana akcionog plana za zapošljavanje za 2020. godinu,  kako bi sredstva za ove namene bile planirane u budžetu opštine Kula.

Takođe,  u  okviru programa SEED  nastavljeni  su dogovori oko funkcionisanja budućeg lokalnog partnerstva  za zapošljavanje opštine Kula,  koji treba da  okupi sve relevantne  činioce  iz ove oblasti.