Naredba Štaba osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Kula: od 24.februara do 15.marta realizacija nastave na daljinu

Štab za vanredne situacije opštine Kula na vanrednoj sednici održanoj 22. februara 2021. godine, izvršio je analizu epidemiološke situacije na teritoriji opštine Kula i konstatovao da je ona pogoršana, i u skladu sa tim komadant Štaba za vanredne situacije je doneo Naredbu direktorima osnovnih i srenjih škola, na teritoriji opština Kula da organizaciju i realizaciju obrazovno – vaspitnog rada u osnovnoj i srednjoj školi od 24.februara 2021. godine do 15.marta 2021. godine, ostvarivanje nastave neposrednim putem realizuju putem učenja na daljinu i to: sa učenicima od petog do osmog razreda u osnovnoj školi i sa učenicima od prvog do četvrtog razreda srednje škole.

Organizovanje i ostvarivanje obrazovno – vaspitnog rada putem učenja na daljinu realizovati u skladu sa Stručnim uputstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.