Nastavak održavanja grada i naseljenih mesta

Radnici Odeljenja za održavanje javne rasvete JKP „Zelenilo“ Sombor, tokom prepodneva, prema prijavi kvarova od strane meštana, u naseljenom mestu Bezdan vršili su zamenu dotrajalih sijalica. Takođe, podsećamo sve građane, da prijavu kvarova na javnoj rasveti mogu izvršiti putem mejl adrese: javna.rasveta@zelenilosombor.co.rs ili putem broj telefona Javnog komunalnog preduzeća ~ 025/417-001.
Na Staparskom putu, u blizini autobuske stanice, radnici Odeljenja za mehanizaciju i održavanje vršili su postavljanje novih klupa, dok su
zaposlene na poslovima „Održavanje parkovskog i javnog zelenila“ radile na zalivanju i plevljenju cvetnih površina na Trgu cara Lazara.
Kao i prethodnih dana, radnici „Zelenila“ nastavili su dezinfekciju dečijih igrališta na teritoriji grada Sombora, u cilju suzbijanja virusa Kovid-19.