Nastavak radova u Svetozar Miletiću

Danas je u naseljenom mestu Svetozar Miletić, počela druga faza radova predviđena Planom radova za 2019.godinu.

Naime nakon završetka radova na asfaltiranju dela kolovoza u ulici Vladimira Nazora, nastavljeno je sa uređenjem bankina ispred kancelarije mesne zajednice, i sa uređenjem prilaza dečijem vrtiću. Radovi su podrazumevali iskop zemlje, nasipanje slojeva peska i tucanika, i na kraju asflatiranje.

Radove je obišao direktor JKP „Prostor“ Sombor Goran Nonković sa predstavnicima mesne zajednice.

Izvor: JKP “Prostor” Sombor