NAUKA POTVRDILA: Muzička terapija POMAŽE u lečenju MOŽDANOG UDARA!

 Muzika je prisutna u mnogim aspektima našeg života. Zapravo, mnogi je smatraju bitnim elementom, koji pomaže da se opustimo i radujemo. Istraživanja su dokazala da muzika može biti i korisna za zdravlje, a najnovija otkrića govore da seanse muzičke terapije pozitivno utieču na neurorehabilitaciju pacijenata s akutnim moždanim udarom, kao i na njihovo raspoloženje.

Studija je sprovedena na odeljenju za moždani udar i rehabilitaciju u bolnici Adenbruk u Kembridžu. Ukupno je 177 pacijenata učestvovalo u 675 sesija neurološke muzikoterapije tokom dve godine.

Muzička terapija pomaže bolesnicima s moždanim udarom u smislu da poboljšava koncentraciju i utiče na promene u mozgu kako bi se poboljšala funkcija poznata kao neuronsko preuređenje. S druge strane, fizičke prednosti uključuju bolje funkcioniranje ruku.

slušaje muzike

Foto: Profimedia

Prevladavanje slabog raspoloženja i umora

Mnoga ponavljanja su neophodna za neurorehabilitaciju. Osim sviranja fizičkih instrumenata (tastature, bubnjevi i ručne udaraljke), u eksperimentu su koristili i iPad s instrumentima osetljivim na dodir kako bi pomogli pacijentima s rehabilitacijom ruku. Tako je poboljšana spretnost prstiju uz kognitivni trening.

Takođe, provedene su neurološke muzičko-terapijske sesije u kombinaciji s rehabilitacijskim tretmanom moždanog udara, što uključuje fizikalnu terapiju, logopedsku terapiju, kliničku psihologiju i radnu terapiju.

Od 139 bolesnika, članova porodice, kao i bolničko osoblje koji su popunili upitnike, prosečan odgovor bio je da je neurološka terapija muzikom “korisna”, ili “vrlo korisna”.

Od 52 pacijenta koji su ispunili upitnike za raspoloženje, došlo je do smanjenja “tužnih” odgovora i povećanja “sretnih” odgovora nakon jedne sesije.

slušalice

Foto: Profimedia

Dakle, govorni i jezični terapeuti zabeležili su pozitivan uticaj na buđenje i angažman pacijenata, te su izvestili da pacijentima može pomoći u prevladavanju slabog raspoloženja i umora, uobičajenog nakon moždanog udara.

Nakon uspeha ovog ispitivanja, Kambridžov institut za istraživanje muzičke terapije na Univerzitetu Anglia Ruskin i bolnica Adenbruk razvijaju ideje za uspostavljanje stalnog tretmana neurološke muzikoterapije u sobi za moždani udar.

Preuzeto: srbijadanas.com