Nedeljne aktivnosti komunalnih preduzeća opštine Kula

Radnu nedelju koja je iza nas, ekipa odeljenja „Urbanističko planiranje i održavanje puteva” započela je uklanjanjem grana i trulog stabla u ulici Ivana Milutinovića u Crvenki. Radnici JKP „Komunalac“, tokom čitave nedelje obavljali su poslove na uklanjanju grana koje su ugrožavale stambene objekte i vodove elektromreže, kako u Kuli tako i u ostalim naseljima opštine, a ekipa električara izvršila je zamenu dotrajalih sijalica ulične rasvete na više lokacija u Kuli i Crvenki, kao i postavljanje nove rasvete u dvorištu i oko osnovne škole “Nikola Tesla” u Liparu i u sportskoj hali “Slobodan Čile Mišković” u Crvenki.
Radnici radne jedinice “Vodovod“ JKP „Komunalac“, pored redovnog obilaska i čišćenje pumpi fekalnih stanica, izvršili su ispiranje vodovodne mreže u ulici Rade Končara i sanirali kvarove na vodovodnoj mreži u ulici Doža Đerđa, Jakova Ignjatovića i Adi Endrea. Iz odeljenja “Čistoća”, pored uređenja zelenih površina na više lokacija u gradu i poslova na presovanju PET ambalaže, pripremili su sportski teren na Gederu za jednu od najvažnijih manifestacija kulske opštine, “Dani tradicije”.
Ekipe JKP „Ruskom“, pored redovnih aktivnosti na održavanju higijene javnih površina u Ruskom Krsturu i Kruščiću, izvršili su uklanjanje viskog rastinja i ambrozije na više lokacija u Ruskom Krsturu i započeli radove na kopanju atmosferskih kanala u ulici Irine Provči.
U Crvenki, radnici JKP „Vodovod“, nastavili su sa kosidbom zelenih površina i uklonili su visoko rastinje na pružnom prelazu Crvenka-Kruščić, kako bi učesnicima u saobraćaju omogućili bolju preglednost. U Novoj Crvenki, izvršena je zamena sata na vodovodnoj mreži.

Ekipe JKP “Radnik” iz Sivca, tokom prethodne nedelje uredili su groblje, izvršili ispiranje vodovodne mreže i sanirali kvar na istoj, na uglu ulica Petra Drapšina i Braće Hadžić. Uređen je centar sela i objekat OŠ “20. oktobar” na Malom Staparu. Takođe, zamenjeni su vodomeri i odnešen je kabasti otpad.