Nedeljni pregled aktivnosti apatinskih komunalnih preduzeća

Radna nedelja započela je redovnim radovima održavanja zelenila, orezivano je drveće na više lokacija, a odvežen je i kabasti otpad.
Pored uobičajenih radova uređenja staza i čišćenja ivičnjaka, zaposleni u RJ „Zelenilo“, sakupili su lišće u ulici Srpskih Vladara, a naredni radni dan, iskorišćen je za uređenje zelenih površina. Posađeno je cveće na lokaciji Hram “Sabor Svetih Apostola”, na prostoru ispred jaslica, kao i u centru grada.
Krajem nedelje radilo se na održavanju horizontalne saobraćajne signalizacije.