Nedeljni pregled aktivnosti kulskih komunalnih preduzeća

U Ruskom Krsturu, tokom prethodne nedelje, ekipa JKP „Ruskom“ je orezivala grane na raskrsnici Rusinske i ulice Sivč Jovgena, pokosila zelene površine na više lokacija, započela sanaciju behatona u centru, očistila i pripremila fontanu za zimski period, isprala i sanirala kvar na vodovodnoj mreži u ulici JNA. Radnici zaduženi za komunalno uređenje Kruščića pokosili su javne površine u centru, posadili cveće, sanirali kvar na vodovodnoj mreži, popravili behaton i započeli rekonstrukciju krova na objektu JKP „Ruskom“. Ove nedelje, JKP “Ruskom” nabavilo je nove kontejnere i kante za odlaganje komunalnog otpada, a planirana je i zamena oštećenih kontejnera na svim lokacijama.
Ekipa radne jedinice “Urbanističko planiranje i održavanje puteva” JKP „Komunalac“, tokom prethodne radne nedelje, nastavila je orezivanje drvoreda u Lenjinovoj ulici i uklonila grane koje ugrožavaju stambene objekte u ulici Maršala Tita. Radnici „Vodovoda“ su, po pozivu, izlazili na teren i sanirali manje kvarove na vodovodnoj mreži na više lokacija u Kuli. Pored toga, prekontrolisali su i sanirali oštećene šahte u ulici Vuka Karadžića.
Sakupljanje opalog lišća i održavanje higijene javnih površina u širem centru Kule, obavila je radna jedinica „Čistoće“.
Tokom prethodne radne nedelje, u Sivcu, zaposleni u JKP „Radnik“ uređivali su park i sakupljali opalo lišće u širem centru. Poslovi vodovodne i kanalizacione mreže obuhvatili su redovnu zamenu vodomera i crpljenje otpadnih materija kod stambene zgrade u Sivcu.
Ekipa JKP „Vodovod“ u Crvenki je, u saradnji sa JKP “Komunalac”, sanirala kanalizacione mreže na uglu ulica Moše Pijade i Maršala Tita. Takođe, očišćene su i pumpe fekalne stanice u ulici Maršala Tita.