Nedeljni pregled aktivnosti somborskih komunalnih preduzeća

U toku prethodne sedmice, radnici JKP „Energana“ Sombor, izvršili su ukupno 59 intervencija prema korisnicima daljinskog sistema grejanja. Intervencija u stanovima krajnjih korisnika bilo je 29 (curenje na ventilima, ozračivanje i slabo grejanje), u podstanicama zgrada 28 (dopuna sistema, podešavanje parametara, curenje i zastoji u grejanju), kao i dve intervencije u ustanovama koje su korisnici daljinskog sistema grejanja. U tom periodu nije bilo nepravilnosti i havarija na toplovodnoj mreži.
Radnici Odeljenja za mehanizaciju i održavanje JKP „Zelenilo“ Sombor, radili su na poslovima obnove urbanog mobilijara, te su nove kante za smeće postavljene na više lokacija u Somboru. Takođe, zaposleni na poslovima „Održavanje parkovskog i javnog zelenila“, nastavili su sa sakupljanjem i odvozom lišća, kao i orezivanjem stabala drveća po nalozima koje izdaje Odeljenje za komunalne delatnosti grada Sombora.
Nakon završenih radova na održavanju trotoara u naseljenom mestu Bezdan, radnici “Vojput” d.o.o. iz Subotice, započeli su radove na održavanju trotoara u naseljenim mestima Rastina i Gakovo. Posle iskopa i nasipanja slojeva peska i tucanika, pristupilo se asfaltiranju.
Svi radovi se izvode prema usvojenom planu održavanja trotoara za 2020 godinu. JKP “Prostor” Sombor, kao Upravljač puta, obavlja stručno tehnički nadzor nad obavljanjem ovih radova.
Radnici angažovani na održavanju vodovodne mreže grada JKP „Vodokanal“, sanirali su kvar na vodovodnoj mreži koji se dogodio u ulici Venac Petrove Gore u Somboru (kod pilane).
Druga ekipa radnika pomenutog sektora, izvršila je vanredno ispiranje mreže vodovoda, a intervencija se dogodila na raskrsnici Izletničke i Šikare. Zaposleni na poslovima održavanja kanalizacione mreže grada, intervenisali su na odgušenju kanalizacione mreže na Čonopljanskom putu iz pravca Sombora.