NIS u Odžacima započinje geofizička istraživanja gasa i nafte

Radovi čiji početak je planiran za nekih mesec dana obavljaće se u okviru projekta 3D seizmičkih ispitivanja na istražnom području “Turija 3″, ukupne površine od 505 kvadratnih kilometara, koja pored dela opštine Odžaci obuhvata i delove opština Kula, Vrbas i Bačka Palanka.

Izvođač radova je “Naftagas naftni servisi – Seizmički servisi” NIS-a.

U sali Opštinskog veća u Odžacima danas je projekat prezentovan predstavnicima opštine i uključenih mesnih zajednica. Sastanku su prisustvovali predstavnici naručioca radova, izvođača, nadzora, permitinga (obezbeđenja saglasnosti vlasnika parcela) i procene štete.

– Na području opštine Odžaci istraživanjem će biti obuhvaćeno ukupno nešto više od sto kilometara kvadratnih. Radovi su počeli u februaru na području Kule i Vrbasa, a očekujemo da će u deo istražnog prostora koji pripada opštini Odžaci seizmička ekipa doći za četiri do pet nedelja – kazala je Gorica Mandić, direktorka sektora za geološko istražne radove NIS-a.

Prema njenim rečima, NIS će izvoditi radove opremom sa savremenom wireless (bežičnom) tehnologijom koja omogućava da na istražnom području bude napravljena što je manja moguća šteta.

Vlasnici i korisnici parcela čiji posedi se nalaze na trasama duž kojih će snimanja biti izvođena biće obavešteni o planiranim istraživanjima i ukoliko su saglasni, potpisaće dokument koji omogućava prolazak kroz njihov posed.

– NIS kao društveno odgovorna kompanija u potpunosti poštuje privatno vlasništvo, što znači da se bez dozvole i saglasnosti vlasnika u posed neće ulaziti. Procenu štete na zemljištu vršićemo zajedno sa vlasnikom u skladu sa tim koji su usevi u pitanju, koji je kvalitet zemljišta i na kojoj površini je usev uništen. Nakon sačinjavanja zapisnika koji mora biti obostrano potpisan, šteta će biti isplaćena u roku od maksimalno deset radnih dana – navela je Gorica Mandić.

Predstavnica NIS-a veruje da će saradnja sa vlasnicima parcela biti dobra i napominje da će ta kompanija prilikom izvođenja radova maksimalno sarađivati sa lokalnom zajednicom, trudeći se da ne remeti svakodnevni život i rad građana.

Na teritoriji opštine Odžaci istražnim projektom su obuhvaćene mesne zajednice Bački Gračac, Ratkovo, Lalić i Bački Brestovac. U ovim mesnim zajednicama otvoreni su informativni punktovi, gde građani mogu da dobiju dodatne informacije o radovima i dostave svoje sugestije, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

Za prikupljanje saglasnosti vlasnika za prolazak seizmičke ekipe kroz njihove parcele kao podizvođač ovlašćena je agencija “Geo-oil”, koja je pripremila obaveštenja i flajere u cilju sveobuhvatnog informisanja građana o planiranim radovima.

Osnovne karakteristike projekta “3D Turija 3″ predstavio je glavni projektant Dušan Brstina, koji je rekao da je rok za završetak geoloških istražnih radova do kraja juna.

Inače, 3D seizmičkim istraživanjima meri se brzina prostiranja seizmičkih talasa na osnovu kojih će biti definisana pozicija potencijalnih ležišta nafte i gasa. Nakon geofizičkih istraživanja uslediće obrada i interpretacija 3D seizmičkih podataka u cilju otkrivanja novih rezervi nafte i gasa.

Kompanija NIS poseduje sve neophodne dozvole i saglasnosti nadležnih državnih organa za izvođenje seizmičkih radova i u toku radova će poštovati sve ekološke standarde i pravila bezbednosti na radu.

Izvor : Radio Odžaci