Nove naredbe Štaba za vanredne situacije

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Odžaci na sednici održanoj dana 09.07.2020. godine donosi:

N A R E D B U

Zbog aktuelne epidemiološke situacije u cilju zaštite zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, do daljeg prestaje sa radom otvoreni bazen u Odžacima.
Za sprovođenje tačke I. ove naredbe zadužuje se Javna ustanova „Sportski centar Odžaci“ Odžaci.
Zabranjuje se do daljeg korišćenje kupališta i plaže na jezerima sportsko rekreativno turističkog kompleksa „Štrand“ kod Bogojeva.
Naređuje se Opštinskoj upravi opštine Odžaci, Odeljenju za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine da organizuje rad tako da svi delovi inspekcijskih službi vrše nadzor nad primenom mera iz ove naredbe.
Privremene mere iz ove naredbe ostaju na snazi dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ili dok se odlukom Vlade Republike Srbije u zavisnosti od epidemiološke situacije mere drugačije ne odrede.
Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.Opštinski štab za vanredne situacije opštine Odžaci na sednici održanoj dana 09.07.2020. godine donosi:
N A R E D B U
I. Zbog aktuelne epidemiološke situacije u cilju zaštite zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, do daljeg prestaje sa radom otvoreni bazen u Odžacima.
II. Za sprovođenje tačke I. ove naredbe zadužuje se Javna ustanova „Sportski centar Odžaci“ Odžaci.
III. Zabranjuje se do daljeg korišćenje kupališta i plaže na jezerima sportsko rekreativno turističkog kompleksa „Štrand“ kod Bogojeva.
IV. Naređuje se Opštinskoj upravi opštine Odžaci, Odeljenju za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine da organizuje rad tako da svi delovi inspekcijskih službi vrše nadzor nad primenom mera iz ove naredbe.
V. Privremene mere iz ove naredbe ostaju na snazi dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ili dok se odlukom Vlade Republike Srbije u zavisnosti od epidemiološke situacije mere drugačije ne odrede.