Novi ciklus programa “Za čistije i zelenije škole” u Vojvodini

Raspisan je javni poziv za učešće u programu “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” za školsku 2018/2019. godinu. Prijave su do 31. oktobra.

Program se realizuje sa ciljem podizanja svesti i lične odgovornosti za brigu o životnoj sredini, kao i podsticanju aktivnosti koje će doprineti negovanju i očuvanju čistijeg i zelenijeg ambijenta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i lokalnim sredinama.

Za učešće u programu mogu se prijaviti državne i privatne predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, uključujući muzičke i baletske škole, škole za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i škole za obrazovanje odraslih.

Najuspešnije ustanove i škole biće nagrađene, a rezultati izbora najuspešnijih ustanova/škola biće objavljeni do 5. juna 2019. godine.

Kompletan tekst javnog poziva i prijava za učešće može se preuzeti na sajtu: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Ove školske godine obeležava se jubilej – 10 godina kontinuirane realizacije programa “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini”.

Program realizuju pokrajinski sekretarijati za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, urbanizam i zaštitu životne sredine, energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, u saradnji sa RECAN – fondom za reciklažu limenki i Pokretom gorana Vojvodine.

Izvor: Radio Odžaci