Novo autobusko stajalište u Lugovu

Radnici JKP „Prostor“ Sombor, u skladu sa planom izvođenja radova na rekonstrukciji autobuskih stajališta na području grada Sombora, završili su montažu novog autobuskog stajališta sa nadstrešnicom u Lugovu. Naime, u poslove upravljanja putevima, koje je Grad poverio “Prostoru“ između ostalih spadaju i poslovi vezani za uređenje putnog pojasa, a autobuska stajališta kao sastavni deo putnog pojasa. Novopostavljeno autobusko stajalište je modernog izgleda, prekriveno leksanom, sa drvenom klupom. Ovim autobuskim stajlištem putnici koji koriste usluge javnog prevoza „dobili“ su adekvatno autobusko stajalište. Radnici JKP „Prostor“ nastaviće izradu i montažu autobuskih stajališta, a postavljanje istih biće po prethodno definisanom planu i prioritetima.