Obaveštenje JKP “Energana” Sombor

Intervencije koje odeljenje održavanja JKP „Energana“ Sombor sprovodi obuhvata curenja na instalacijama kod krajnjih korisnika, kvarove na podstanicama, kao i intervencije na samom vrelovodu.

U toku prethodnix sedam dana, radnici „Energane“ izvršili su ukupno 32 intervencije prema korisnicima daljinskog sistema grejanja. Intervencija u stanovima krajnjih korisnika bilo je 15 (curenje na ventilima, ozračivanje i slabo grejanje), intervencija u podstanicama zgrada za prethodnih sedam dana 12 (dopuna sistema, podešavanje parametara, curenje i zastoji u grejanju), kao i pet intervencija u ulazu zgrade. U posmatranom periodu nije bilo intervencija na toplovodnoj mreži.

Ovim putem ujedno apelujemo na sve građane da obaveste dežurnu službu JKP „Energana“ Sombor na broj telefona 025/5-440-060 ukoliko primete nepravilnosti u radu sistema kako u stanovima, tako i nepravilnosti u vidu curenja i isparavanja na javnim površinama.