Obaveštenje o broju intervencija JKP „Energana“ Sombor

U toku prethodne sedmice, radnici JKP „Energana“ Sombor izvršili su ukupno 59 intervencija prema korisnicima daljinskog sistema grejanja. Intervencija u stanovima krajnjih korisnika bilo je 29 (curenje na ventilima, ozračivanje i slabo grejanje), intervencija u podstanicama zgrada za prethodnih osam dana 28 (dopuna sistema, podešavanje parametara, curenje i zastoji u grejanju), kao i dve intervencije u ustanovama koje su korisnici daljinskog sistema grejanja. U ovom periodu nije bilo nepravilnosti i havarija na toplovodnoj mreži.
Odeljenje održavanja toplovodne mreže odgovara na pozive krajnjih korisnika i sanira nastale kvarove. Intervencije koje odeljenje održavanja JKP „Energana“ Sombor sprovodi obuhvata curenja na instalacijama kod krajnjih korisnika, kvarove na podstanicama kao i intervencije na samom vrelo vodu.
Mole se korisnici da ukoliko primete nepravilnosti u radu sistema obaveste JKP „Energana“ Sombor na broj telefona 063/519-623, kao i broj telefona 063/600-284, koji im je zbog hitnosti intervencije na raspolaganju 24 sata i isključivo služi za tu vrstu prijave.