Obaveštenje o naknadi za korišćenje javnih površina

Odeljenje lokalne poreske administracije pristupilo je izdavanju rešenja kojima se utvrđuje obaveza plaćanja naknade za korišćenje javnih površina.

Korisnici javnih površina kojima je odobreno korišćenje javne površine za konkretnu namenu, dužni su da obavezu utvrđenu rešenjem plate do 15-tog u mesecu za prethodni mesec, a za mesece za koje je obaveza dospela u momentu uručenja rešenja, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Navedenu naknadu utvrđuje i naplaćuje Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora. Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti Odeljenju lokalne poreske administracije, šalter 2 i 3 Uslužnog centra (zgrada Županije) ili na telefone 025/468-149 i 025/468-249.

Originalno obaveštenje pogledajte ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću