Obaveštenje o započetom radu na pripremi Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Odžaci

Odeljenje za finansije i javne prihode objavljuje da je započet rad na pripremi Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Odžaci u svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2020.godinu.
Zakonom o porezima na imovinu je propisano da jedinica lokalne samouprave može do 30. novembra tekuće godine doneti odluku kojom se neizgrađeno građevinsko zemljište na teritoriji opštine koje se koristi isključivo za gajenje biljaka,odnosno sadnog materijala,odnosno šuma, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2020. godinu, razvrstava u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište.
Odeljenja za finansije i javne prihode će u skladu sa zakonom i Statutom oppštine Odžaci uputiti Javni poziv i sprovesti javnu raspravu gde će zainteresovani građani i pravna lica moći dostaviti svoje pisane primedbe, sugestije i predloge na nacrt Odluke.

Program javne rasprave o nacrtu Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Odžaci u svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2020.godinu:
-U postupku uređivanja oblasti poreza na imovinu, Odeljenje za finansije i javne prihode Opštinske uprave opštine Odžaci sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Odžaci u svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2020. godinu. Javna rasprava traje 15 dana od dana objavljivanja.
-Učesnici u javnoj raspravi su sva zainteresovana fizička i pravna lica.
-Program javne rasprave se objavljuje na internet stranici Opštine Odžaci i oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Odžaci.
-Primedbe i predlozi se dostavljaju Opštinskoj upravi opštine u pismenom obliku, najkasnije do 18.11.2019. godine, do 10 časova, putem pisarnice Opštinske uprave opštine Odžaci, Knez Mihajlova 24, Odžaci.
-Javna rasprava će se održati 18.11.2019. godine u 10,30 časova, u sali Opštinskog veća Opštine Odžaci, kada sva pravna i fizička lica mogu obrazložiti svoje primedbe i predloge upućene tokom javnog uvida.

  • Po okončanju javne rasprave Odeljenje za finansije i javne prihode Opštinske uprave opštine Odžaci će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i objaviti ga na internet stranici Opštine Odžaci i oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Odžaci.

Nakon završetka javne rasprave, Odeljenje za finansije i javne prihode će sačiniti pismeni izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.
Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe i sugestije na nacrt ove odluke u pismenom obliku, najkasnije do 18.11.2019. godine do 10 časova, putem pisarnice Opštinske uprave opštine Odžaci, Knez Mihajlova 24. Odžaci. Primedbe i sugestije koje stignu nakon naznačenog roka, neće se razmatrati.
Javni uvid u Nacrt Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Odžaci u svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2020. godinu, može se obaviti u periodu od 04.11.- 18.11.2019. godine u prostorijama Odeljenja za finansije i javne prihode u kancelariji broj 19, u vremenu od 10,00 do 14,00 časova svakog radnog dana, a 18.11.2019. godine do 10,00 časova.

Javna rasprava će se održati 18.11.2019. godine u 10,30 časova, u sali Opštinskog veća Opštine Odžaci, kada sva pravna i fizička lica mogu obrazložiti svoje primedbe i sugestije upućene tokom javnog uvida.
Tekst nacrta Odluke može se pogledati putem sledećeg linka:

https://www.odzaci.rs/vesti/obavestenje-o-zapocetom-radu-na-pripremi-odluke-o-razvrstavanju-neizgradenog-gradevinskog-zemljista-na-teritoriji-opstine-odzaci?fbclid=IwAR071NEOH14USp0JSYvFPIr1LxKJIO95Z2QkHJxk1MOjSoEum7Pkm2DREmk

Izvor: odzaci.rs