Obaveštenje Odeljenja za društvene delatnosti opštine Kula

Odeljenje za društvene delatnosti opštine Kula od danas će svoje usluge pružati svakog radnog dana od 9 do 12 časova. Budžetski korisnici i građani koji treba da podnesu odgovarajuću dokumentaciju radi ostvarivanja nekog svog prava, koji se vodi i rešava u Opštinskoj upravi Kula, sve zahteve, potvrde, obračune koji su neophodni za rešavanje određenog prava moći će da ubace u kutiju koja će biti postavljena u holu Uslužnog centra.
To se, pre svega, se odnosi na dečiji dodatak, roditeljski dodatak (ko nije podneo zahtev u porodilištu), bebi paket, materinski dodatak, porodiljska naknada, zahtevi za posebnu negu deteta, zahtevi za popust za struju, trebovanja za transfer sredstava za indirektne budžetske korisnike, potvrde i zahtevi iz oblasti boračko-invalidske zašitite, dokumentacija za izbeglice.