Obaveštenje za korisnike daljinskog sistema grejanja

Želja JKP „Energana“ Sombor je podizanje kvaliteta usluga prema krajnjim korisnicima daljinskog sistema grejanja.

Ovim putem obaveštavamo korisnike da u slučaju nepravilnosti i kvarova na instalacijama grejanja u stanovima JKP „Energana“ Sombor pruža mogućnost zamene. Prilikom zamene neispravnih instalacija vlasnici su u obavezi da obezbede potreban materijal za zamenu, a radovi na ugradnji se ne naplaćuju.

Zamena neispravnih delova u stanovima krajnjih korisnika vršiće se u periodu 07. maja do 21. juna 2019. godine i obuhvata intervencije na:

-Radijatorima

-Radijatorskim ventilima

-Navijcima

-Odzrakama

-Armaturi

Zamena radijatora u kupatilima sa cevnim radijatorima (sušači peškira) nije obuhvaćena ovim aktivnostima.

U slučaju nepravilnosti na navedenim instalacijama grejanja korisnici mogu da se obrate i prijave na telefon 025/5-440-060.

Apelujemo da građani izmiruju svoje obaveze na vreme kako ne bi ušli u proces izvršenja. Ukoliko niste u mogućnosti da izmirite svoju obavezu u celosti, a imate veliki dug prema JKP „Energana“ Sombor, dođite u upravnu zgradu kako bi dogovorili reprogram duga. Zahvaljujemo se korisnicima koji redovno izmiruju svoje račune i time omogućavaju nesmetano funkcionisanje grejnog sistema  – izjavio je direktor JKP „Energana“ Sombor Aleksandar Čorak.

Izvor: JKP Energana