Obaveštenje za stanovnike Ratkova o hiper-hlorisanju vodovodne mreže

Obaveštavaju se stanovnici naseljenog mesta Ratkovo da će se hiper-hlorisanje vodovodne mreže vršiti u periodu:

  • Od 13.07.2021. godine, od 20.00 časova do 14.07.2021. godine, do 10.00 časova

U periodu hiper-hlorisanja vodovodne mreže građani Ratkova ne treba da koriste vodu ni za domaćinstvo ni za stoku.

Takođe, u istom periodu neće raditi ni javne eko česme, dok će cisterna sa vodom za piće biti postavljana ispred Mesne zajednice.

Napomena:

Nakon dezinfekcije, u sredu, pre upotreba ispustiti vodu iz svih slavina u domaćinstvu.