OBAVEZNA UPOTREBA ZAŠTITNIH MASKI OD STRANE ZAPOSLENIH I KORISNIKA USLUGA

Ukidanjem vanrednog stanja nije prestala primena epidemioloških mera, odnosno mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, naročito onih koji se odnose na mere prevencije za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 propisane Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 66/2020, 93/2020 i 94/2020).

Grad Sombor skreće pažnju svim pravnim licima i preduzetnicima (poslodavci) koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, da su odgovorni za primenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a naročito: organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, obaveznu dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih – za pružanje usluga na otvorenom, dodatne mere ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika, pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere,
obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i od korisnika usluga – za pružanje usluga u zatvorenom prostoru.

Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji prodaju robu ili pružaju usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, kao i priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću, dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje: ograničen broj lica u prostoriji, održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski, kako od strane zaposlenih tako i korisnika usluga.

Odeljenje inspekcije i komunalne policije gradske uprave grada Sombora će vršiti pojačan nadzor nad primenom navedenih preventivnih mera.

Grad Sombor apeluje na sve poslodavce i građane da poštuju mere i preporuke, kao i da se ponašaju odgovorno i vode računa o svom i zdravlju svojih najbližih.

Preuzeto: sombor.rs