Obavezni sistematski logopedski pregled u 6. mesecu života

Ministarstvo zdravlja je propisalo obavezni logopedski pregled deteta na uzrastu od 6 meseci krajem 2011. godine. U praksi su ovi pregledi retki. Zašto?

Često roditelji ne dobiju uput za logopeda.  Opet, većina roditelja, a i zdravstvenih profesionalaca smatra da logoped nema šta da radi sa detetom koje još nije progovorilo. Društvo banalizuje posao logopeda misleći da on radi samo na korekciji izgovora određenih glasova, zaboravljajući šta je dete sve moralo da nauči i da usvoji da bi došlo do bilo kakvog izgovora glasova, reči, rečenica…

Šta se očekuje od deteta starog 6 meseci? Šta posmatra logoped?

Dete staro 6 meseci se sve više oglašava, brblja nerazumljivo. Može da spaja dva različita sloga. Usvaja melodiju maternjeg jezika. Počinje da razume i da se odaziva na svoje ime. Razume zabranu. Reaguje kad vidi sebe u ogledalu. Prepoznaje bliske osobe i raduje im se.

Govorno-jezički razvoj deteta sa 6 meseci je u fazi brbljanja koja je veoma važna za razvijanje daljih govornih sposobnosti. Dete uspostavlja svoju glasovnu ravnotežu, određuje glasnoću svog brbljanja i počinje da koristi svoje oglašavanje za komunikaciju sa okolinom. U ovoj fazi dete može nesvesno da izgovori reč koja postoji u srpskom jeziku, ali ta reč ne nosi značenje i ne smatra se da je dete progovorilo. Kasnije će dete uočiti vezu između reči i predmeta i to da svaki predmet ima svoje ime.

Odstupanja u normama uvek postoje. Može da se desi da dete iako je zdravo i napredno kasni na planu razvoja govora i jezika. Ali logoped je ipak taj koji procenjuje da li je to kašnjenje prolazno ili su u pitanju ozbiljniji problemi koji zahtevaju dodatno kontinuirano praćenje i savetovanje, a po potrebi i dodatnu stručnu stimulaciju.

Preuzeto: Stetoskop.info