Obezbeđena sredstva za dezinfekciju stambenih zgrada

Grad Sombor obezbedio je sredstva za dezinfekciju svih stambenih zgrada za kolektivno stanovanje, kako bi se i na ovaj način preventivno delovalo protiv korona virusa na teritoriji grada.

Pozivaju se profesionalni upravnici, ili predsednici skupštine zgrade, da preuzmu po 20 litara dezinfekcionih sredstava u JKP „Vodokanal“ Sombor na adresi Belog Goluba broj 5, svakog radnog dana od 8,00 do 13,00 časova.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću