Objavljen konkurs za sufinansiranje projekata medija

Objavljen je javni poziv za sufinansiranje projekata medija u cilju ostvarivanja interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini. Za  sufinansiranje  projekata medija u budžetu Grada Sombora opredeljena su sredstva u iznosu od 12 miliona dinara, a sufinansiraće se proizvodnja medijskih sadržaja koji se odnose na sledeće oblasti:

  • medijski sadržaji koji doprinose istinitom, pravovremenom, nepristrasnom i potpunom informisanju građana Sombora;
  • projekti namenjeni nacionalnim manjinama i etničkim zajednicama;
  • projekti namenjeni  zaštiti interesa  osoba sa invaliditetom i
  • projekti namenjeni organizovanju i učešću na stručnim, naučnim i drugim prigodnim skupovima, kao i podizanju profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Mediji mogu konkurisati sa po jednim projektom za svaku od navedenih oblasti, a iznosi po odobrenom projektu mogu biti  u rasponu od  najmanje 20.000,00 do najviše  2.500.000,00 dinara, u skladu sa Uredbom o dodeli državne pomoći.

Rok za dostavljanje projekata je 20. januar 2017. godine, a prijave na konkurs sa ostalom obaveznom dokumentacijom podnose se na šalterima 11 i 12 u Gradskom uslužnom centru ili redovnom poštom na adresu: Grad Sombor – Gradonačelnik, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, sa naznakom  „za konkurs sa sufinansiranje proizvodnje projekata  medijskih sadržaja“.

Konkurs, prijava i drugi potrebni obrasci mogu se preuzeti na sajtu grada Sombora – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave grada Sombora.