Obuka za nezaposlene

Nacionalna služba za zapošljavanje počinje novi ciklus obuka za nezaposlene u skladu sa potrebama tržišta rada. Predviđeno je da u obuke budu uključeni nezaposleni sa evidencije NSZ i to pre svega iz ugroženih grupa. Obuke za polaznike su besplatne, a obezbeđeni su i udžbenici, radni materijali, oprema, kao i zaštita na radu. Selekciju kandidata vrši NSZ i za vreme obuke polaznici imaju pravo na nadoknadu troškova prevoza kao i osiguranje u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja.

Predviđeno je da u obuke budu uključeni:

 • nezaposleni bez ili sa niskim kvalifikacijama (bez obzira na starosnu grupu),
 • mladi nezaposleni bez ili sa niskim kvalifikacijama,
 • dugoročno nezaposleni,
 • 1400 dugoročno nezaposlenih koji će proći obuku u osnovnim kompjuterskim veštinama

Ove grupe nezaposlenih izdvojene su jer je utvrđen visok procenat njihovog učešća na evidenciji NSZ. Lica romske nacionalnosti biće prioritet u sve četiri grupe, a planirano je da 300 lica romske nacionalnosti bude uključeno u obuke, koje će biti održaneu dva ciklusa, do kraja 2017. godine. Obuke za tržište rada nastale su kaorezultat potreba filijala, koje su dale svoje predloge o obukama za najtraženija zanimanja. U ovom ciklusu obuka kandidati će imati mogućnost da se obučavaju za zanimanja u sledećim oblastima:

 • Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
 • Ekonomija, administracija, trgovina i ugostiteljstvo
 • Zdravstvo, socijalna zaštita i lične usluge
 • Strani jezici, osnovna informatička obuka i specijalističke informatičke obuke.

U filijali Sombor biće održane sledeće obuke prema potrebama tržišta:

 • Obuka ua izradu bureka i kora
 • Osnovna informatička obuka – ECDL standard
 • Obuka za izradu pica
 • Obuka za vođenje poslovnih knjiga
 • Obuka za pomoćnika kuvara
 • Obuka za pomoćnika u trgovini
 • Obuka za gerontodomaćice
 • Obuka za poslovnog sekretara

Ove obuke za nezaposlene iz ugroženih grupa finansiraju se sredstvima Evropske unije kroz projekat “EU pomoć teže zapošljivim grupama”, a jedan od ciljeva projekta je i proširenje obima obuka prema potrebama tržišta rada – navodi se dostavljenom dopisu Nacionalne službe za zapošljavanje.