Od sredine novembra u Apatinu izložba Sanje Dević i Jefimije Kocić

U galeriji “Meander” u Apatinu, biće izložba radova Sanje Dević i Jefimije Kocić, a otvaranje će biti 15. novembra u 19h i trajaće do 28. novembra.
Aspekt prolaznosti “…Prolaznost vremena glavni je aspekt ljudskog udesa i nosi u sebi i uzbuđenje i strah, lepotu i tugu…”
Izložba radova Sanje Dević i Jefimije Kocić bavi se prikazom pojma vremena i njegovog trajanja.
Tačka u kojoj se spajaju prošlosт i budućnost predstavlja život koji živimo, a jedini svedok ovovremenosti je saznanje o postojanju budućnosti podučene prošlošću.
Izložba obuhvata vizuelne prikaze ovog pojma iz ljudske perspektive počevši od jednoćelijskih organizama, pa do njegovog neprekidnog (kontinualnog) trajanja u univerzumu, a odnosi se na životni ciklus ljudskog bića. Radovi prikazuju originalne snimke stvorene u laboratoriji Fakulteta za Hemiju u Nišu, kao i snimke svemira napravljene uz pomoć teleskopa reflektora.
Sponu između početka i kraja jednog ciklusa (koja na jedinstven način tumači prolaznost vremena sa aspekta ljudskog-čulnog) predstavljaju snimci ljudskih silueta.
Cilj ovog projekta je prikazivanje relativnog u samom pojmu vremena, te njegovog trajanja (odnosno njegove nepostojanosti) i pokušaj da se termin približi savremenom čoveku izgubljenom u svakodnevici modernog života.
Projekat je premijerno bio prikazan u Veneciji, u okviru Venecijanskog Bijenala, na Festivalu ANIMA MUNDI u Galeriji THE ROOM i Rezidenciji Palazzo Ca ‘Zanardi tokom jula i septembra meseca 2019. godine.
Na ovogodišnjem Festivalu ANIMA MUNDI predstavljeni su radovi koji tematski obrađuju vezu između svih živih bića na planeti i ukazuju na povezanost ljudske duše sa telom.
”..ANIMA MUNDI je nevidljiva energija iza svih prirodnih i veštačkih elemenata koji omogućavaju da planeta živi. Zahvaljujući skrivenim vezama ANIMA MUNDI, svi ekosistemi Zemlje, pre i posle pojave čovečanstva, pronašli su svoju ravnotežu, načine života i razvoja, transformaciju i evoluciju. Sva bića na planeti, biljke, minerali, životinje su prožeta tajnom silom koja je uvek stimulisala ljudsku misao i istraživanje…”
Autori izložbe

Sanja Dević i Jefimija Kocić

Sanja Dević (1980), diplomirala je na Fakultetu umetnosti u Nišu, kao student generacije na odseku za grafički dizajn. Postdiplomske magistarske studije završila je na Fakultetu likovnih umjetnosti Cetinje.
Tokom profesionalnog rada, realizovala je veliki broj projekata za klijente širom sveta u svim oblastima grafičkog dizajna (SAD, Kanada, Velika Britanija, Danska,
Tajland, Švajcarska, Singapur, Francuska, Meksiko, Norveška, Austrija, Hrvatska). Njena izlagačka delatnost broji trinaest samostalnih izložbi i preko pedeset grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više nagrada za radove iz domena primenjene umetnosti. Njeni radovi objavljivani su u knjigama i časopisima u zemlji i inostranstvu.
Član je Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije(ULUPUDS-a) i niškog ogranka Asocijacije interaktivnog dizajna (IXDA NIS).
Više puta je bila član žirija umetničkih takmičenja.
Zaposlena je na Fakultetu umetnosti u Nišu, kao docent na Departmanu za
primenjene umetnosti. Predaje predmete Prostorna grafika i Ilustracija.

Jefimija Kocić (1992) diplomirala je na Fakultetu umetnosti u Nišu na Odseku za primenjene umetnosti. Master studije završila je na istom fakultetu 2015. godine, a 2017. završila je master studije Fakulteta digitalnih umetnosti (smer Dizajn novih medija) Univerziteta Metropolitan u Beogradu. Godine 2015. bila je demonstrator u nastavi na predmetu Crtanje i slikanje na Fakultetu umetnosti u Nišu. Od 2016.
godine radi na Fakultetu umetnosti u Nišu kao asistent na predmetu Prostorna grafika, Odseka za primenjene umetnosti. Juna 2019. godine doktorirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. U okviru programa Studentskog kulturnog centra u Nišu, pokreće i vodi Akademski multimedijalni kolektiv “eks.tenzija”. Njena izlagačka delatnost do sada broji 11 samostalnih izložbi i preko četrdeset grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Od 2014. godine devet puta je bila član žirija likovnih i literarnih konkursa u zemlji. Bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izuzetno nadarene učenike i
studente. Do sada je objavila jednu knjigu poezije ”Veze”.