Odbornici Skupštine Odžaka usvojili izveštaje o radu više ustanova za proteklu godinu

Na 10. sednici Skupštine opštine Odžaci, koja je održana danas, a kojom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Odžaci, Goran Đaković, usvojeni su izveštaji o radu Sportskog centra, Opštinskog pravobranilaštva, Štaba za vanredne situacije, Turističke organizacije, kao i Mesne zajednice Bački Gračac za 2020. godinu, a sem toga, odbornici su usvojili i sledeća akta:

1.     Odluka o rebalansu budžeta opštine Odžaci za 2021. godinu,

2.     Odluka o izmenama i dopunama Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja opštine Odžaci za period 2021-2023. godine,

3.     Izmena Kadrovskog plana Opštinske uprave u Opštinskoj upravi i Pavobranilaštvu opštine Odžaci,

4.     Odluka o oduzimanju prava korišćenja i davanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini opštine Odžaci – JKP „Brestkom“ Bački Brestovac,

5.     Odluka o oduzimanju prava korišćenja i davanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini opštine Odžaci – JKP „Usluga“ Odžaci,

6.     Odluka o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini opštine Odžaci,

7.     Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima,

8.     Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Ratko Pavlović Ćićko“.