Odbornici sutra o budžetu opštine za narednu godinu

Opštinsko veće opštine Odžaci je na sednici koja je održana u četvrtak, 20. decembra, utvrdilo Predlog Odluke o budžetu opštine za 2019. godinu i uputilo ga Skupštini opštine Odžaci na razmatranje i usvajanje.

Sednica lokalnog parlamenta, 18. po redu, na kojoj će predlog budžeta biti jedna od tačaka dnevnog reda zakazana je za utorak, 25. decembar, sa početkom u 11 sati.

Na istoj sednici odbornici će razmatrati Predlog Rešenja o prestanku mandata odborniku zbog podnete ostavke, Predlog Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Odžaci, Predlog Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Odžaci u svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2019. godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o prenosu osnivačkog udela u privrednom društvu Slobodna zona “Apatin”.

Tačke predloženog dnevnog reda su i Predlog Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Odžaci neposrednom pogodbom, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Odžaci i Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Odžaci.

Skupština opštine će razmatrati i Predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Predlog Odluke o naknadama za usluge koje Opštinska uprava vrši drugim licima, Predlog Odluke o opštinskim administrativnim taksama, Predlog Odluke o uslovima i načinu držanja pasa i mačaka na teritoriji opštine Odžaci, Predlog Kadrovskog plana u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Odžaci za 2019. godinu i Predlog Plana rada opštinskog Štaba za vanredne situacije za 2019. godinu.

Takođe, tačke dnevnog reda su i predlozi zaključaka o davanju saglasnosti na programe poslovanja i rada JKP “Brestkom” Bački Brestovac, JKP “Usluga” Odžaci i Turističke organizacije opštine Odžaci, kao i predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ “Bora Stanković” Karavukovo, OŠ “Marko Orešković” Bački Gračac, Gimnazije i ekonomske škole “Jovan Jovanović Zmaj” Odžaci i OŠ “Ratko Pavlović Ćićko” Ratkovo.

Izvor: Radio Odžaci