Odbornici u Odžacima uskoro razmatraju o aktivnostima Štaba za vanredne situacije za 2021. godinu

Sedma sednica skupštine opštine Odžaci zakazana je za petak, 29. januar. Sednica će se održati u velikoj sali Sportskog centra Odžaci, sa početkom u 12  časova.

Odbornici će, između ostalog, razmatrati i sledeće teme:

1. Predlog Odluke o obrazovanju opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Odžaci,

2. Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Odžaci,

3. Predlog Plana rada opštinskog Štaba za vanredne situacije za 2021. godinu,

4. Predlog Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja opštine Odžaci za period 2021-2023. godine,

5. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti  Radić Stojanu, na upotrebu imena opštine Odžaci.