Održan radni sastanak sa predstavnicima fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine

U opštini Odžaci danas je održan radni sastanak sa predstavnicima Fonda „Evropski poslovi”, predvođeni direktorkom Vidosavom Enderić, kao i Tanjom Jakšić, projekt-koordinatorom C.R.E.A.M. asocijacije javno-privatnog partnerstva za Srbiju. Tema sastanka bila je prezentacija rada Fonda, kao vodeće institucije u AP Vojvodini koja učestvuje u privlačenju i korišćenju finansijskih sredstava iz raspoloživih EU fondova kroz evropske projekte, izgradnji i jačanju institucionalnih kapaciteta, edukaciji o evropskim fondovima i jačanju međuregionalne saradnje.
Predsednica opštine mr Latinka Vasiljković iznela je probleme sa kojima se susreće lokalna samouprava i predložila prioritetne oblasti u kojima se očekuje podrška u finansiranju budućih EU projekata, a to su: rekonstrukcija mreža lokalnih puteva, vodosnabdevanje i upravljanje vodim resursima, razvoj turizma, ali i podrška sportskim klubovima i institucijama iz civilnog sektora.
Ispred opštinske uprave i odelenja za investicije i javne nabavke sastanku su prisustvovali i Marko Perišić i Vanja Kosovac.
Na sastanku je bilo reči i o poslednje ostvarenom uspehu opštine Odžaci u delu prekogranične saradnje Mađarske i Srbije Podrška sportu i fizičkoj aktivnosti devojčica „ActiveGirls” u okviru Intereg IPA Program 2014-2020.

Izvor: odzaci.rs