Održan sastanak sa predstavnicima Udruženja osoba sa invaliditetom

Rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, Dragana Potpara, održala je danas sastanak sa predstavnicima Udruženja osoba sa invaliditetom koja rade na teritoriji opštine Kula.

Udruženja će do kraja nedelje imati priliku da dostave izmene i dopune na Pravilnik o izdavanju parking kartice za osobe sa invaliditetom, kako bi se došlo do što boljeg rešenja za sve korisnike IPK, koja se izdaje za tekuću godinu i važi na celoj teritoriji Republike Srbije. Izmene i dopune se, kao i drugi konstruktivni predlozi, mogu dostaviti na pisarnici Uslužnog centra opštine Kula do 12. aprila.

Dogovoreno je da se na narednom sastanku razgovara o opredeljivanju budžetskih sredstava za rad udruženja, kao i o uslovima koje je potrebno ispuniti da bi se dobila sredstva.

Izvor: kula.rs