Održan sastanak sa Udruženjima osoba sa invaliditetom

Predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić i njegova pomoćnica, Jelena Pavkov, održali su danas radni sastanak sa predstavnicima Udruženja osoba sa invaliditetom, u maloj sali Skupštine opštine Kula. Pored predstavnika Udruženja, sastanku su prisustvovali i direktorica Centra za socijalni rad, Gordana Vakula, direktorica Doma za stare, Sandra Babić, direktor Udruženja za pomoć MNRO „Plava Ptica“, Marko Košutić i šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Kula, Miloš Danilov. Prisutni su na sastanku izneli svoje planove za naredni period, dok je pomoćnica predsednika opštine, Jelena Pavkov istakla da je potrebno utvrditi koji su to straški ciljevi i prioriteti, i da će se oformiti radna grupa za izradu Lokalnog Akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom opštine Kula. Na kraju, predsednik opštine je napomenuo da je u toku rešavanje problema prostorija za rad Udruženja i dodao da će opština Kula nastaviti da pomaže i podržava rad Udruženja osoba sa invaliditetom.

Izvor: kula.rs