Održana 107. sednica Gradskog veća

Gradsko veće je na 107. sednici, održanoj 06. marta 2018. godine, zbog izmene zakonskih propisa utvrdilo Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede grada Sombora, a o predlogu će se izjasniti i odbornici na sednici Skupštine grada Sombora.

Veće je prihvatilo izveštaj o radu Gradske uprave grada Sombora, utvrdilo  Predlog Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta – parcele broj 9450/1 i 9451/1 u KO Sombor 1, kao i Predlog prvih izmena i dopuna kolektivnog ugovora PU „Vera Gucunja“ u Somboru, a konačnu odluku o izveštaju i predlozima  konačnu odluku će  doneti  Skupština grada Sombora.

Na 107. sednici,  članovi Veća su doneli Pravilnik o postavljanju letnjih bašta ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Sombora koji će se primenjivati počev od  dana donošenja, te Pravilnik o prvim izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskog upravi, Pravobranilaštvu i Službi za budžetsku inspekciju grada Sombora.

Radi unapređenja protivpožarne zaštite, a ceneći dobrovoljnost, humanost, tradiciju, stručnost i društvenu organizovanost nevladinih organizacija i udruženja građana u oblasti protivpožarne zaštite, Gradsko veće je donelo odluku o raspisivanju Javnog konkursa radi raspodele sredstava za programe protivpožarne zaštite u 2018. godini. Veće je donelo i  Pravilnik o načinu i postupku raspodele sredstava za protivpožarnu zaštitu.

Gradsko veće je usvojilo finansijski i programski izveštaj Turističke organizacije grada Sombora o realizaciji manifestacija „Zimske čarolije“ i „Doček Nove godine“, odlučilo o imovinsko-pravnim predmetima, finansijskim pitanjima i drugim pitanjima iz delokruga svoga rada.

Izvor: sombor.rs