Održana 118. sednica Gradskog veća

Gradsko veće je na 118. sednici, održanoj danas, utvrdilo Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju i rekonstrukciju kanala Baračka, izgradnju nove crpne stanice Bezdan 1 i rekonstrukciju crpne stanice Bezdan 2, od Dunava do spoja sa kanalom Vrbas-Bezdan i  predložiće  odbornicima Skupštine grada da je po hitnom postupku uvrste u dnevni red  24. sednice.

Razlog za izradu Plana je prenamena dela poljoprivrednog i šumskog zemljišta u vodno zemljište u skladu sa načinom na koji se do sada koristi i kako će se koristiti u budućnosti.  Planski osnov za izradu navedenog  akta jeste Prostorni plan područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“, a finansijska sredstva obezbedio je finansijer, odnosno  JVP „Vode Vojvodine“.

Veće  je donelo i Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Sombora , te usvojilo ponudu JKP „Vodokanal“  za održavanje javnih česmi u gradu Somboru i bunara u prigradskim naseljima u 2018. godini i odlučilo o finansijskim i drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: sombor.rs