Održana 153. sednica Gradskog veća

Danas je održana 153. sednica Gradskog veća grada Sombora kojom je predsedavala gradonačelnica Dušanka Golubović.

Gradski većnici su jednoglasno usvojili izveštaj o radu Turističke organizacije grada Sombora za 2018. godinu, kao i godišnji izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju grada Sombora za 2018. godinu i izveštaj o radu Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Sombora za 2018. Godinu.

Prema predlogu Odluke o merama, načinu i uslovima trajnog uništavanja korovske biljke ambrozije predviđeni su koraci postupanja organa lokalne samouprave i nadležnog fitosanitarnog nspektora prema Instrukciji o primeni Uredbe o merama za suzbijanje korovske biljke ambrozije ( Ambrosia Artemisiifolia L.(spp.) broj 321-01-1305/2006

Vlasnici i korisnici parcela u građevinskom reonu grada, prigradskih naselja i naseljenih mesta dužni su da suzbijaju ovu korovsku biljku.

U narednom periodu grad Sombor ima nameru da realizuje sprovođenje javnih radova u seoskim područjima u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode u trajanju do 6 meseci, kao meru aktivne politike zapošljavanja. Za sprovođenje navedene mere aktivne politike zapošljavanja izdvojena su sredstva u iznosu od 8.150.000,00 dinara, za zapošljavanje 30 lica iz kategorije teže zapošljivih lica. Iz tog razloga gradski većnici su na današnjoj sednici jednoglasno odobrili i ovlastili gradonačelnicu grada Sombora da potpiše sva neophodana dokumenta potrebna za raspisivanje i realizaciju Javnih poziva grada Sombora i Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Sombor.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću