Održana 159. sednica Gradskog veća

Na danas održanoj 159. sednici Gradskog veća grada Sombora kojom je predsedavala gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, gradski većnici su razmotrili i jednoglasno usvojili predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Sombora za 2019. godinu. Pored ove tačke na dnevnom redu današnjeg zasedanja našlo se još 12. tačaka dnevnog reda.

Na narednoj sednici Skupštine grada pred odbornicima će se osim prethodno navedene tačke dnevnog reda naći i predlog za zaključenje kolektivnog ugovora kod poslodavca Doma zdravlja „dr Đorđe Lazić“ Sombor, predlog Odluke o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Kolut, predlog Rešenja o imenovanju izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica i drugostepene izborne komisije.

Gradski većnici su na današnjoj sednici usvojili Predlog trećih izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2019. godinu grada Sombora, kao i Izveštaj o radu Poljočuvarske službe za 2018. godinu.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću