Održana 163. sednica Gradskog veća

163. sednica Gradskog veća Grada Sombora održana je u ponedeljak 24.06.2019. godine.

Većnici su odlučivali o šest tačaka dnevnog reda.

Između ostalog, usvojeni su Predlog odluke o izradi plana generalne regulacije centralne zone „Venac“ PGR-01, Predlog odluke o izradi Generalnog urbanističkog plana Grada Sombora i Predlog za usvajanje finansijskog plana – „Organizovanje i funkcionisanje civilne zaštite – javni red i bezbednost“.

Planiranje, korišćenje, zaštita, uređenje i građenje u području obuhvata Plana generalne regulacije zasnivaće se na principima racionalne organizacije i uređenja prostora, usklađivanjem korišćenja prostora sa stvorenim mogućnostima i ograničenjima i sa potrebama dugoročnog razvoja.

Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Grada Sombora za osnovni cilj ima izradu strateškog dokumenta kojim će se: utvrditi planski razvoj svih gradskih funkcija sa pratećim sadržajima, preispitati granica građevinskog zemljišta, unaprediti komunalna infrastruktura, kao i stvoriti osnova za izradu PGR-ova na celokupnoj teritoriji obuhvata Plana, kako bi se buduća graditeljska aktivnost na ovom prostoru usmerila u pravcu najveće moguće usklađenosti pojedinačnih, grupnih i opštih društvenih interesa.

Finansijskim planom – „Organizovanje i funkcionisanje civilne zaštite – javni red i bezbednost“ raspoređuju se sredstva u iznosu od 5.671.000,34 dinara koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Sombora za 2019. godinu za organizovanje i funkcionisanje civilne zaštite na: troškove izrade Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Grada Sombora, servisiranje sirena za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Sombora, opremanje jedinice civilne zaštite opšte namene (uniforme, čizme, pumpe i sredstva radio veze), izdatke za gorivo za vatrogasna vozila za DVD, materijal za tekuće potrebe DVD-a i pokriće dela obaveza DVD-a po ugovorima iz 2018. godine.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću