Održana 172. sednica Gradskog veća grada Sombora

Prema ovom izveštaju ukupno ostvareni prihodi u prvih šest meseci 2019. godine iznose 1.341.760.989 dinara, što čini 41,46 % ostvarenja u odnosu na plan prihoda u skladu sa Odlukom o budžetu grada za 2019.godinu. U prvoj polovini ove godine izvršeni su rashodi u visini 1.261,7 mild. dinara što predstavlja 37,99% od ukupno planiranih rashoda. O ovoj tački dnevnog reda kao i o danas jednoglasno usvojenom Nacrtu odluke o prvom rebalansu odluke o budžetu grada Sombora za 2019. godinu raspravljaće se na narednoj sednici skupštine grada Sombora.

Na danas održanoj 172. Sednici Gradskog veća, većnici su razmotrili i usvojili 23 tačke dnevnog reda, među kojima je i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na pravilnik o radu JKP „Čistoća“ Sombor o kom će se odlučivati na narednoj sednici.

Na današnjoj 172. Sednici Gradskog veća grada Sombora kojom je predsedavala gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, gradski većnici su razmotrili i jednoglasno usvojili Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu grada Sombora za 2019. godinu za period januar-jun i uputili Skupštini grada na razmatranje i usvajanje.

Gradski većnici su razmotrili i niz drugih pitanja iz delokruga svog rada.