Održana 176. sednica Gradskog veća

Danas je održana 176. sednica Gradskog veća kojom je predsedavala gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović.

Gradski većnici su raspravili i odlučili o devet tačaka dnevnog reda među kojima su bile Predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije dela blokova 17 i 18 u Bačkom Monoštoru – romsko naselje, Predlog devetih izmena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu grada Sombora, Predlog za utvrđivanje izgleda povelje – diplome za dodelu Oktobarske nagrade grada Sombora, dodelu Oktobarske nagrade i utvrđivanje novčanog iznosa Oktobarske nagrade. Prema ovom predlogu dobitnik ovogodišnje Oktobarske nagrade grada Sombora je akademik Ivan Gutman, a novčani iznos nagrade po ovoj Odluci iznosi 120.000 dinara.

Članovi Gradskog veća usvojili su i informaciju o prenosu vodovoda u delu bloka 82 u Somboru i dali saglasnost na prve izmene i dopune finansijskih planova mesnih zajednica za 2019. godinu usklađenih sa Odlukom o Prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2019. godinu

Članovi Gradskog veća su odlučili i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Poslovi informisanja i odnosi sa javnošću