Održana 177. sednica Gradskog veća

Na danas održanoj 177. sednici Gradskog veća grada Sombora kojom je predsedavala gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, članovi veća su razmotrili i odlučili o 12 tačaka dnevnog reda među kojima su  Predlog odluke o trećim izmenama i dopunama odluke o uređenju grada,   Predlog odluke o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Bački Breg, Predlog odluke o pokretanju inicijative za ispravku naziva naseljenog mesta i promenu naziva katastarske opštine, kao i predlog rešenja o imenovanju članova gradskog saveta roditelja za školsku 2019/2020. godinu. O ovim tačkama dnevnog reda raspraviće i doneti odluku i odbornici Skupštine grada na nekoj od narednih sednica.

Članovi veća su razmotrili i usvojili dopunu ponude i programa rada JKP „Čistoća“ Sombor na poslovima sanacija manjih divljih deponija u gradu i naseljenim mestima – „Mesec čistoće“ za 2019. Godinu.

Zbog postojanja manjih divljih deponija u naseljenim mestima i sprečavanja stvaranja većih divljih deponija izvršiće se postavljanje kontejnera za kabasti otpad koji će se tokom cele godine prazniti, a ne samo tokom akcije „Mesec čistoće“. Za ove aktivnosti neophodno je opredeliti dodatna sredstva, jer su se sredstva opredeljena osnovnim ugovorom utrošila na akciju „Mesec čistoće“ u gradu i naseljenim mestima.

JKP „Čistoća“ Sombor je u Dopuni ponude,  jasno definisala vrstu radova po naseljenim mestima, dinamiku kao i iznos jedinične cene za navedene radove.

Na današnjoj 177. sednici Gradskog veća, članovi veća su razmotrili i odlučili i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

  Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću