Održana 184. sednica Gradskog veća

Na danas održanoj 184. sednici Gradskog veća Grada Sombora, kojom je predsedavala gradonačelnica Dušanka Golubović, članovi Veća razmotrili su i odlučili o 10 tačaka dnevnog reda.

Između ostalog, usvojen je Predlog Kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha na teritoriji Grada Sombora za period 2020-2023. godine, Predlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup gradskog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini Grada Sombora, a koje se koristi kao poljoprivredno zemljište, do privođenja planiranoj nameni u proizvodnoj 2019/2020. godini, kao i predlog pravilnika o posebnim parkiralištima na teritoriji Grada Sombora.

Prema novom pravilniku na osnovu zahteva JKP „Parking servisa“ i taksi udruženja urediće se zone parkiranja i vreme dozvoljenog parkiranja sa iskazanim brojem parking mesta, u kojem je iskazan i tačan broj parking mesta predviđenih za osobe sa invaliditetom, kao i rezervisana mesta u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima, s obzirom na to da se podaci o parkiralištima ne podudaraju sa stanjem na terenu. Do ove neusaglašenosti došlo je što su tokom vremena određena parking mesta prestala da postoje usled rekonstrukcije Trga Koste Trifkovića, jer je  parking „kod Maksija“ pretvoren u pešačku zonu.  Isto tako 5 taksi mesta za parkiranje kod tzv. „Starog ulaza“ bolnice biće rezervisano za taksi vozila, a oni će za uzvrat prepustiti za komercijalno korišćenje 5 mesta za parkiranje kod „Vajdinger palate“, taksisti su se takođe izjasnili da im nije potrebna cela dužina ulice kod Autobuske stanice, s obzirom na to da na krajnjim mestima svakako stoje vozila fizičkih lica.

Predlog Kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha na teritoriji Grada Sombora za period 2020-2023. godine donosi se u skladu sa članom 33. Zakona o zaštiti vazduha, a naći će se pred odbornicima na nekoj od narednih sednica Skupštine grada. U skladu sa programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Sombora u Somboru se vrši merenje za sumpor dioksid, azot dioksid, suspendovane čestice PM10, počevši od 15. januara 2019. godine. Prema ovim merenjima, primenom kriterijuma za ocenjivanje u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, Sombor se nalazi u I kategoriji (čist ili neznatno zagađen vazduh).

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću