Održana 197. sednica Gradskog veća grada Sombora

U sredu, 4. marta, održana je 197. sednica Gradskog veća grada Sombora, kojom je predsedavala gradonačelnica Dušanka Golubović.

Članovi Gradskog veća diskutovali su i odlučivali o 36 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, usvojeni su Predlog odluke o načinu korišćenja građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini grada Sombora, koji će se naći pred odbornicima Skupštine grada na nekoj od narednih sednica; Izveštaj o radu interresorne komisije za 2019. godinu; Izveštaj o realizovanim projektima programa za decu u 2019. godini; Izveštaj o realizaciji projekata u okviru Lokalnog akcionog plana za mlade u 2019. godini; Izveštaj o realizovanoj finansijskoj podršci udruženjima za projekte, programe i manifestacije u kulturi u 2019. godini; kao i Predlog javnog konkursa Grada Sombora i Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Sombor za organizovanje sprovođenja javnih radova u seoskim područjima.

Kroz Javni konkurs Grada Sombora i Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Sombor predviđeno je da se za sprovođenje javnog rada angažuje 26 nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Sombor bez obzira na dužinu čekanja posla, a prioritet prilikom angažovanja na javnom radu imaće kategorije teže zapošljivih lica sa prebivalištem u seoskim područjima sa teritorije grada Sombora. Za sprovođenje navedene mere aktivne politike zapošljavanja izdvojena su sredstva u iznosu od 9.400.000,00 dinara iz budžeta grada.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću