Održana 200. sednica Gradskog veća

Gradsko veće Grada Sombora održalo je danas 200. sednicu kojom je predsedavala gradonačelnica Dušanka Golubović. Na dnevnom redu 200. sednice našlo se 11 tačaka.

Članovi Gradskog veća na 200. sednici usvojili su godišnje programe za sistematsko suzbijanje komaraca i krpelja.

U okviru Programa suzbijanja krpelja na teritoriji Grada Sombora u 2020. godini vršiće se monitoring brojnosti krpelja, suzbijanje krpelja i pripremni radovi koje će izvoditi firma „Ogrizović Rade i sinovi-Oris“. Grad Sombor je za ovu namenu izdvojio sredstva u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

Program sistematskog suzbijanja komaraca na teritoriji Grada Sombora u 2020. godini  obuhvata suzbijanje kućnih komaraca, biološki tretman larvi sa zemlje, hemijski tretman larvi sa zemlje, biološki tretman larvi iz vazduha, tretman odraslih komaraca sa zemlje, tretman odraslih komaraca iz vazduha, kao i monitoring i kontrolu larvi i odraslih komaraca pre pre i posle tretmana. Za sistematsko suzbijanje komaraca Grad je izdvojio sredstva u iznosu od 23.200.000,00 dinara, a radove će izvoditi firme „Ogrizović Rade i sinovi-Oris“ Sombor i „Ciklonizacija“ d.o.o. Novi Sad.

Gradsko veće naložilo je korisnicima budžetskih sredstava da postupaju po preporukama Ministarstva finansija Republike Srbije i obustave preuzimanje svih obaveza, osim obaveza vezanih za nabavku dezinfekcionih sredstava.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću