Održana 22. sednica Gradskog veća

Gradsko veće Grada Sombora održalo je danas 22. sednicu kojom je predsedavao gradonačelnik Antonio Ratković. Članovi Gradskog veća odlučivali su o 22 tačke dnevnog reda.

Gradsko veće dalo je saglasnost na predlog Odluke o pijacama i predlog Odluke o postavljanju kioska. Prema predlogu Odluke o pijacama uređuju se uslovi i način upravljanja pijacama i pružanja usluga na njima, utvrđuju se vrste, naziv i lokacije pijaca, način obavljanja prometa roba i vršenja usluga na pijacama, određuju se vrste proizvoda koji se na njima mogu prodavati, radno vreme pijaca, kao i prava i obaveze davaoca i korisnika usluga. Odlukom o postavljanju kioska uređuje se način i uslovi za postavljanje objekata montažno demontažnog tipa za pružanje šalterske usluge, čija bruto površina ne može preći 10,5m2. Ovakvi objekti mogu se postavljati na lokacijama koje su utvrđene Programom o rasporedu lokacija za postavljanje manjih montažnih objekata – kioska na teritoriji Grada Sombora, a na privatnim parcelama mogu da se postave samo uz rešenja koje donosi Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, Gradske uprave grada Sombora.
Ovi predlozi odluka naći će se pred odbornicima na nekoj od narednih sednica Skupštine grada.

Članovi Gradskog veća odobrili su da Grad i u 2021. godini nastavi sa sufinansiranjem Projekta „Nauči nemački“ u okviru kog se u PU „Vera Gucunja“ realizuje specijalni bilingvalni program, na srpskom i nemačkom jeziku, kako bi deca od najranijeg uzrasta stekla znanje oba jezika. Grad je za ovu svrhu izdvojio sredstva u iznosu od 1.174.000,00 dinara, a projekat sprovodi Humanitarno udruženje Nemaca „Gerhard“.

Gradsko veće na 22. sednici usvojilo je i predlog Godišnjeg plana raspisivanja javnih konkursa koji su od javnog interesa za Grad sombor u 2021. godini.