Održana 27. sednica Skupštine opštine Odžaci

 • 27. sednica Skupštine opštine Odžaci održana je u petak, 04.10.2019.godine sa početkom u 12,00 časova u skupštinskoj sali Sportskog centra Odžaci, sa početkom u 12,00 časova. Sednicom je predsedavao Goran Đaković, predsednik Skupštine opštine. Na sednici su doneta sledeća akta:
  -Odluka o rebalansu budžeta opštine Odžaci za 2019. godinu,
  -Odluka o Opštinskom veću opštine Odžaci,
  -Kadrovski plan u opštinskoj upravi i opštinskom pravobranilaštvu opštine Odžaci,
  -Zaključak o davanju saglasnosti na plan rada PU „Poletarac“ Odžaci za radnu 2019/2020 godinu,
  -Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Marko Orešković“ Bački Gračac,
  -Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ratko Pavlović Ćićko“ Ratkovo,
  -Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije i ekonomske škole „Jovan Jovanović Zmaj“Odžaci.