Održana 30. sednica Skupštine opštine Odžaci

30.sednica Skupštine opštine Odžaci održana je u utorak, 24.decembra 2019.godine sa početkom u 12,00 časova u skupštinskoj sali Sportskog centra. Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine Goran Đaković, a na sednici su doneta sledeća akta:
-Odluka o budžetu opštine Odžaci za 2020. godinu,
-Odluka o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Odžaci za 2019. godinu,
-Odluka o lokalnim komunalnim taksama,
-Odluka o izmenama Odluke o opštinskim administrativnim taksama,
-Odluka o naknadama za usluge koje Opštinska uprava vrši drugim licima,
-Odluka o donošenju plana detaljne regulacije opštinskog puta Srpski Miletić – Bački Brestovac,
-Odluka o taksi prevozu i limo servisu na teritoriji opštine Odžaci,
-Odluka o gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Odžaci,
-Kadrovski plan u Opštinskoj upravi i pravobranilaštvu opštine Odžaci,
-Odluka o javnoj rasveti na teritoriji opštine Odžaci,
-Odluka o javnim parkiralištima,
-Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Poletarac“ Odžaci,
-Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije opštine Odžaci u stalnom sastavu,
-Zaključak o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Centra za socijalni rad „Odžaci“ Odžaci za 2020. godinu,
-Zaključak o davanju saglasnosti na Godišnji program rada i Plan promotivnih aktivnosti Turističke organizacije opštine Odžaci za 2019. godinu,
-Zaključak o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci i
-Zaključak o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Brestkom“ Bački Brestovac.